Administration

Allt om Camping Key Europe

Välkommen till Sverige och Europa. Camping Key Europe är kortet som knyter samman campingplatser över hela Europa. Med kortet i plånboken ligger Europa öppet för dig och din semester blir bekvämare, tryggare och billigare. När du checkar in på en SCR-ansluten campingplats behöver du ett Camping Key Europe.

Varför Camping Key Europe?

De campingplatser i Sverige som är anslutna till Camping Key Europe är medlemmar i branschorganisationen SCR.  

Det finns flera anledningar till att vi tillämpar kortsystemet:

 • Kortavgiften bidrar till att kvalitetssäkra campingupplevelsen. Intäkterna från kortet går t ex till arbetet med elsäkerhet, brandsäkerhet, miljöfrågor och utveckling av campingplatserna.   
 • Kortet ger snabb hantering vid in- och utcheckning. Inga papper att fylla i, det är bara att dra kortet så är det klart. Detta effektiviserar arbetet på campingplatserna och håller ner campingavgiften.
 • Kortets mervärde för gästen:
  Snabb in- och utcheckning på alla SCR-anslutna campingplatser Olycksfallsförsäkring. Genom kortet är hela familjen försäkrade vid en eventuell olycka. Läs mer!
 • Tillgång till, och rabatt på, 1000-tals campingplatser i Europa
 • Rabatter och erbjudanden i Sverige samt ute i Europa. Läs mer!

Dessutom får man:

 • Katalogen Svensk Camping hem i brevlådan 
 • Tillgång till appen Camping Key Europe (finns på Appstore och Google Play)
 • Nyhetsbrevet Upptäck Sverige från Camping.se
 • Kortet kostar 160 kr per år och du kan köpa det på

 

CampingKeyEurope_980x120_SE.jpg

  (OBS CampingKey gäller ej vid boende i stuga) 


 

Vilka står bakom Camping Key Europe?
Camping Key Europe ägs av Camping Key Alliance. SCR är en av parterna i Camping Key Alliance, de övriga parterna är NHO Reiseliv i Norge, Campingrådet i Danmark, Camping Finland, ANWB i Nederländerna och ADAC i Tyskland. Mer information finns pånbsp;Campingkeyalliance.com.


Camping Key Europe

Welcome to Sweden and Europe. Camping Key Europe is the card that connects campsites throughout Europe. With the card in your wallet, Europe is open for you and your holiday will be more comfortable, safer and cheaper. When you check in to our campsite, that is an SCR-affiliated campsite, you need a Camping Key Europe.

Why Camping Key Europe? 

There are several reasons why we apply card system: 

 • The card fee helps to ensure the quality of the experience. Revenues from the card can, for example, develop electrical safety, fire safety, environmental issues and development of camp sites. 
 • The card provides fast handling at Check In. No paperwork to fill out, just swipe the card and you're done. This makes the work on the campsites more effective and holds the camping fees down.


Added value for the guest: 

 • Quick in- and out check on all SCR-affiliated campsites
 • Accident insurance. With the card, the whole family is insured in an accident.
 • Access to, and discounts, on thousands of campsites in Europe
 • Discounts and Offers in Sweden and in Europe.
 • The card costs 150 SEK per year and you can buy it on https://www.campingkeyeurope.com/en

 

  (Please notice CampingKey does not apply for cabins)  Who is behind the Camping Key Europe?

Camping Key Europe is owned by Camping Key Alliance. SCR is a party to the Camping Key Alliance, the other parties are NHO Reiseliv Norway, Camping Council in Denmark, Finland, Camping, ANWB in the Netherlands and ADAC in Germany. More information is available at https://www.campingkeyeurope.com/en.