Ordningsregler

Trivsel och ordningsregler


*Många vill sova på natten, därför är vi så tysta som möjligt kl 23.00-07.00


*För både trivsel och miljöns skull är det bättre att cykla och gå inom området istället för att ta bilen.


*Hundar och andra husdjur är välkomna i koppel, de rastas utanför området! 


*Hjälp oss att värna om miljön genom att sortera sopor, slänga skräp och panta mera! 


*Vi ansvarar inte för skador eller förluster av era ägodelar, men vi hjälper gärna till att kontakta försäkringsbolag och dylikt om olyckan skulle vara framme.


*Vi och våra gäster följer de ordningsstadgar, lagar och föreskrifter som finns - det gör att fler trivs hos oss!

  Under vissa perioder förtydligar vi våra ordningsregler och ber om underskift med intygande om att man har uppmärksammat reglerna, vid incheckning.


*Rökning sker utomhus för både barn och miljön är det trevligaste om fimpar hamnar i askkoppen iställer för på backen.


Behöver du hjälp av oss kontakta receptionen, när den är stängd kan du alltid nå oss via telefonnummer som finns anslaget utanför receptionen!

Mer information som kan vara bra att vetaom trivsel och ordning finns på mittsb.se