Trivselregler

Vi hoppas att du ska ha en trevlig semester/vistelse hos oss! Följande regler är framtagna i samarbete med de nordiska campingorganisationerna och är tillkomna för din och andra campares och besökares trevnad. 

1. Campingen är en SCR-ansluten campingplats. Vid incheckning skall ett Camping-ID eller giltigt Camping Key Europe visas upp. Ladda gärna ner appen My Camping Key före ankomst så går incheckningen snabbare, annars kan det utfärdas på plats.

2. Fast bostadsadress och legitimation krävs för att vistas på SCR-anslutna campingplatser. 

3. Sunne Camping är en familjecamping med en åldersgräns på minst 18 år för både stugor och campingplatser. OBS! Under festivalen Fryksdalsdansen, är det höjd åldersgräns till 30 år för hyra av stuga. 

4. Endast en bil per campingplats/stuga är tillåten (+1 mot avgift.) Motortrafik är bara tillåten mellan områdets entré och den egna boplatsen. Stör inte lugnet på campingplatsen med bilkörning mer en absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet (max 15 km/h). Mellan 23.00-07.00 är ingen biltrafik tillåten.

5. En generell regel på campingplatsen är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl 23,00-07,00 skall det vara tyst på campingen. 

6. Sunne Campings personal verkar för lugn och ordning på området och hjälper till om det uppstår problem. Vid problem nattetid ring vår jourtelefon på 073-061 67 70, i annat fall kontakta receptionen. Vid pågående brott eller allvarlig olycka ring också larmnummer 112. 

7. Det är förbjudet att släppa in andra gäster på området med sitt bomkort, överträdelse beivras och leder till avvisning från platsen. Besökare ska anmälas i receptionen. 

8. Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn till övriga gäster, hålla hunden i kort koppel, rasta den utanför campingområdet och plocka upp efter den. 

9. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd de sopbehållare som finns inom området. Observera att vi har sopsortering. 

10. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem. 

11. Det är förbjudet att röka i alla stugor samt i och i anslutning till alla gemensamma utrymmen såsom servicehus, reception och uteserveringar. Det är också förbjudet att ha husdjur i alla gemensamma utrymmen och i vissa av våra stugor. Om rök- och/eller husdjursförbudet inte respekteras, kommer 3000 SEK debiteras. 

12. Avresa. Om inte annat avtalas med receptionen skall campingtomten vara utrymd och städad före kl 12,00 på avresedagen. För stugor gäller kl 11,00. Detta med hänsyn till nya gäster. Sker ej utcheckning på utsatt tid debiteras ev. merkostnader som uppkommit p.g.a. förseningen. 

13. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på, eller förlust av campinggästens ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler och lagar. All form av skadegörelse eller stöld polisanmäls. 

14. De flesta campinggäster uppträder hänsynsfullt. Personalen kan, i undantagsfall, tvingas vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar ovanstående enkla och självklara ordningsregler. Campare som uppträder störande inom området kan avisas från platsen och vederbörandes campingkort kan spärras. 


BRANDSKYDDSREGLER 

• Backa in på platsen, husvagnens dragkrok ska alltid placeras ut mot vägen. Husbilar kan backas eller köras rakt in på platsen.

• Det är förbjudet att göra upp eld inom området. Vid användande av engångsgrill måste man tänka på följande; grill som står direkt på gräset är en brandrisk, grillar och/eller marschaller får ej ställas på trä. Använda grillar ska läggas i de speciella tunnor som finns vid sopstationerna. 

• Det är förbjudet att använda bensin-/dieseldrivna elverk inom området 

• Kontrollera uppvärmnings- och belysningsanordningar. Se upp med gasläckage. 

• Det är förbjudet att dela eluttag med någon annan, upptäckt innebär omedelbar avhysning. 

• Använd alltid godkända kablar 

• Undvik rökning i tält och rök aldrig i sängen/sovsäcken. 

• Släckutrustning genom brandsläckare finns utplacerade över hela området, se karta. 

• Om det börjar brinna; handla lugnt! Varna eller rädda din omgivning! Larma räddningstjänsten på tfn 112. Släck eller försök begränsa branden men tänk först på din egen och andras säkerhet.