När receptionen är stängd och du har ett allvarligt problem med ditt boende (exempelvis problem med el, värme eller liknande) finns jourberedskap. Vänligen respektera att jouren handhas av personal som befinner sig i hemmet och får inte kontaktas för allmänna förfrågningar utan endast vid akuta situationer. Jourtelefonen är inte i bruk under receptionens öppettider och har telefonnummer 070-541 36 49.