Helvetesfallet

Ämån har sina källflöden uppemot gränsen mot Härjedalen och mynnar ut i den större Oreälven ca 10 km nordost om Orsa vid Fredshammar. Under sitt lopp på 40 km från Ämåsjön i norr till Fredshammar i söder kastar den sig ner i ett antal sevärda forsar och vattenfall. De mest kända och spektakulära ligger ca 20 km norr om Orsa, mellan Ämådalen och Fredshammar, och kallas Helvetesfallet samt Storstupet.


Om man utgår från Orsa kan man nå Storstupet genom att åka E45 norrut, tar av vid byn Heden väg 296 mot Voxna och efter att man passerat Kallholn finns skyltar med Storstupet. Slutmålet ligger ca 20 km från Orsa (ca 40min med bilen).
Närmast Helvetesfallet kommer man om man tar av mot nordost från E45 vid byn Tallhed.