TV

I servicehus C finns Tv-rum, kanal 1,2,4,6, svt, barnkanal och kunskapskanal.

Man kommer in i TV-rummet med hjälp av passerbricka.